Praca dla Ukraińców w Polsce – podstawowe informacje

Ukraina od wielu lat doświadcza trudnych warunków gospodarczych i problemów natury politycznej. Z tego powodu wielu obywateli decyduje się na podjęcie pracy za granicą, w tym także, a może przede wszystkim w Polsce. Z perspektywy Ukraińca znalezienie pracy w Polsce nierzadko stanowi wyzwanie organizacyjne. natomiast ze strony pracodawcy istotną kwestię odgrywają sprawy formalne. W tym artykule pokrótce omówimy najważniejsze informacje na temat ukraińskich pracowników na terenie Polski.

Gdzie szukać pracy dla Ukraińców w Polsce?

Aby ułatwić Ukraińcom znalezienie pracy, wiele portali okazało wsparcie przetłumaczeniem swojej strony na język ukraiński, a także filtrowaniem ofert na podstawie odbiorców: pracodawców przyjmujących Ukraińców oraz osób, które nie znają języka polskiego.

Do najpopularniejszych portali z ofertami pracy dla Ukraińców należą:

  • Pracuj.pl; 
  • Infopraca.pl;
  • OLX.

Skutkiem ostatnich trudnych wydarzeń na Ukrainie jest obecnie silny rozwój wolontariatu w Polsce. Wolontariusze, bez względu na to, czy są Polakami, czy Ukraińcami, oferują pomoc gościom w poszukiwaniu mieszkania i znalezieniu pracy. Dlatego w poszukiwaniu zatrudnienia warto skorzystać z usług aktywnie działających na terenie całej Polski wolontariuszy.

Jakie wymagania muszą spełniać Ukraińcy pracujący w Polsce?

Ukraińcy mogą legalnie przyjeżdżać do Polski, jeśli mają właściwy paszport biometryczny, lub wizę (C lub D), lub dokument pobytowy wydany przez inny kraj ze strefy Schengen albo mają ważne pozwolenie na pobyt (stały, czasowy lub długoterminowy EU), oraz ważną kartę pobytu, wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na polskim przejściu granicznym lub odpowiednią zgodę od Komendanta Straży Granicznej w celu wjazdu nadzwyczajnego.

Ukraina nie należy do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dlatego wobec jej obywateli stosuje się zasady zatrudniania cudzoziemców z państw trzecich. Konieczne jest więc uzyskanie legalnego pobytu oraz pozwolenia na pracę w Polsce, nawet w przypadku zawieranych umów cywilnoprawnych. Aby Ukrainiec mógł pracować na terenie Polski, musi: 

  • posiadać ważne zezwolenie na pobyt;
  • otrzymać stosowną decyzję dotyczącą pozwolenia na pracę.

Obywatel Ukrainy, przebywający w Polsce legalnie od 24 lutego 2022 roku lub później przez okres 18 miesięcy, może zgłosić wniosek o otrzymanie tymczasowego zezwolenia na pobyt. Zezwolenie jest wydawane raz na 3 lata, począwszy od dnia decyzji. Ukrainiec może złożyć podanie o udzielenie zezwolenia na czasowy pobyt do władz wojewódzkich.

Ważne informacje dla Ukraińców pracujących w Polsce

Każdy Ukrainiec zatrudniony w Polsce na umowie o pracę może korzystać z praw do zwolnienia lekarskiego czy urlopu tak samo, jak Polacy. Jednak należy upewnić się co do dokładnego brzmienia przepisów w tej kwestii. Jeśli w grę wchodzi umowa zlecenie, trzeba przedyskutować sprawę z pracodawcą. W razie zachorowania i braku możliwości stawienia się w pracy, obowiązkiem jest poinformowanie o tym pracodawcy, a następnie niezwłocznie podjąć się leczenia, a także uzyskać zwolnienie lekarskie. Jeśli chodzi o kwestie związane z jak najszybszym powrotem do obowiązków zawodowych, niezbędne recepty otrzymuje się bezpośrednio w gabinecie lekarskim albo online, na przykład poprzez portal Receptomat. W razie jakichkolwiek problemów warto zapytać polskich znajomych bądź przełożonych o pomoc.

Jakie stanowiska najczęściej obejmują Ukraińcy w Polsce?

Ukraińcy są najczęściej zatrudniani w sektorze usług, a w szczególności w przemyśle budowlanym. Bardzo często wykonują prace fizyczne, takie jak roboty budowlane i montażowe, usługi remontowe, czy drobne prace w magazynie, czy sklepie. Czasem pracownicy z Ukrainy bywają zatrudnieni w sektorze administracyjnym, a także w firmach sprzątających.

Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce?

Z danych wynika, że średnia pensja netto dla pracownika z Ukrainy odpowiedzialnego za pracę fizyczną wynosi około 3000 złotych netto miesięcznie, natomiast Ukraińcy z wyższym wykształceniem mogą zarabiać nawet do 6000 złotych na rękę. Zwykle Ukraińcy obejmują gorzej płatne stanowiska i zarabiają w Polsce kwoty niewiele wyższe od płac minimalnych, co w porównaniu do sytuacji finansowej na Ukrainie stanowi dla nich zadowalające warunki. 

Jak zatrudnić Ukraińca?

Przede wszystkim, aby móc zatrudnić Ukraińca, pracodawca musi weryfikować jego legalność pobytu w Polsce. W tym celu niezbędne jest skontrolowanie jego dokumentów potwierdzających prawo do pozostawania na terenie naszego kraju. Następnie, w zależności od formy zatrudnienia, wymagane będzie zalegalizowanie zatrudnienia poprzez wstąpienie do PUP lub złożenie w Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o przyznanie zezwolenia na pracę. 

Jeśli przewiduje się taką sytuację, należy również skorzystać z obowiązku informacyjnego w sprawie podjęcie lub nieprzyjęcie pracy przez cudzoziemca. Gdy w grę wchodzi już podpisanie umowy z obcokrajowcem, należy postępować tak, jak w przypadku naszego rodaka. Ponadto, jeżeli Ukrainiec porozumiewa się w naszym języku, powinien to potwierdzić na piśmie. Alternatywnie, istnieje możliwość skonstruowania umowy w dwóch językach.

Jakie korzyści dają Ukraińcy na polskim rynku pracy?

Ukraińcy stanowią jedną z najliczniejszych grup imigrantów w Polsce. Od wielu lat przybywają do kraju w poszukiwaniu zarówno lepszych możliwości zatrudnienia, jak i życia na wyższym poziomie majątkowym. W ogólnym rozrachunku przybycie Ukraińców z pewnością jest dla Polski korzystne, ponieważ w wielu branżach brakuje polskich rąk do pracy.

Ukraińcy są bardzo pracowici, ambitni i chętni do nauki. Zazwyczaj dobrze radzą sobie z trudnymi oraz monotonnymi zadaniami. Ponadto mają bardziej elastyczny stosunek, jeśli chodzi o pracę w niepełnym wymiarze godzin. Często wyrażają też zgodę na niższą płacę niż przeciętnie wynagradzany pracownik na tym samym stanowisku. To oznacza mniejszą presję budżetową dla pracodawców. Te czynniki wpływają pozytywnie na efektywność polskiej gospodarki.

Fakt, że Ukraińcy są Polakom bliscy pod względem kulturowym, pomaga w ich aklimatyzacji na stanowisku. O wiele łatwiej zaufać wschodniemu sąsiadowi niż imigrantom z dalekiego wschodu lub obcych kulturowo państw. Ten element ma duże znaczenie dla wielu pracodawców w Polsce.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat podejmowania przez Ukraińców pracy w Polsce, przeczytaj pozostałe publikacje na blogu.


Partnerzy wspierający Ukraińców w Polsce:

projektskora.pl

vivoclinic.pl

Ostatnio dodane