Opinia Ukraińców o życiu na zachodzie Europy

Strona główna » Opinia Ukraińców o życiu na zachodzie Europy
Opinia Ukraińców o życiu na zachodzie Europy. Na zdjęciu piękna Ukrainka w tradycyjnym stroju.

Europa Zachodnia, region o długiej historii i różnorodnej kulturze, stała się dla wielu Ukraińców nowym domem, zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń w ich kraju. Rozważając tę zmianę, warto przyjrzeć się, jak Ukraińcy adaptują się do życia na Zachodzie, czy spełnia ono ich oczekiwania oraz jakie mają plany na przyszłość.

*Wszystkie przytoczone dane pochodzą z materiałów laboratorium badawczego Rating Lab

Gdzie mieszka najwięcej Ukraińców w Europie?

Większość osób, które opuściły Ukrainę i znalazły schronienie w krajach takich jak Polska czy Niemcy, to osoby, które podjęły tę decyzję w pierwszym okresie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji. Stanowią oni 59 procent badanych i przebywają na terenie Europy od ponad roku. Następna grupa, która stanowi 8 procent, mieszka w Unii Europejskiej od ponad pół roku. Natomiast 4 procent respondentów to osoby, które przybyły do UE w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W tej ostatniej grupie dominują mieszkańcy południowych regionów Ukrainy, którzy zdecydowali się na wyjazd głównie z powodu katastrofy, jaką było pęknięcie tamy w Kachowce.

Obserwuje się, że proces emigracji z Ukrainy wciąż trwa, aczkolwiek nie jest już tak intensywny jak w momencie wybuchu konfliktu. Obecnie przyczyny wyjazdu z kraju są bardziej zróżnicowane i wynikają z długotrwałej sytuacji wojennej. W pierwszych dniach wojny decyzje o wyjeździe były podejmowane spontanicznie, bez głębszego zastanowienia nad celem podróży. W obecnej sytuacji decyzje te są bardziej przemyślane i wynikają z długofalowej oceny sytuacji. Ludność uświadamia sobie, że konflikt zbrojny nie zakończy się w krótkim czasie. Wiele osób, które początkowo liczyły na szybkie wyzwolenie swoich terenów, z czasem zdały sobie sprawę, że może to nie nastąpić w najbliższej przyszłości i nie są w stanie dłużej żyć w ciągłym zagrożeniu. Przykładowo, region Zaporoża jest obecnie okupowany w 60 procentach. Dodatkowo, poza kwestią bezpieczeństwa, istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyjeździe jest dostęp do edukacji. W rejonach znajdujących się na linii frontu dzieci są zmuszone do nauki w trybie online, często w ekstremalnych warunkach, takich jak schrony podczas ostrzału.

Czy życie na zachodzie podoba się Ukraińcom?

Osoby pochodzące z Ukrainy, które opuściły swój kraj w wyniku rozpoczęcia działań wojennych, zdołały odnaleźć się na terenie Europy. Wiele z nich wyraża pozytywne opinie na temat nowego miejsca zamieszkania. Mimo to, uczucie tęsknoty za ojczyzną pozostaje silne, a nie wszystkie aspekty życia za granicą oceniane są wyżej niż w kraju pochodzenia.

Analizując dostępne dane, można zauważyć, że większość ukraińskich emigrantów postrzega swoją sytuację materialną w Europie jako znacznie lepszą niż w ojczyźnie. Aż 87 procent respondentów wskazało, że ich kondycja finansowa uległa poprawie, w przeciwieństwie do zaledwie 3 procent, którzy twierdzą, że lepiej żyło im się na Ukrainie. Również kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym są oceniane korzystniej – 75 procent w porównaniu do 15 procent wskazujących na Ukrainę. Podobnie jest w przypadku ochrony praw i wolności obywatelskich, gdzie 67 procent preferuje warunki europejskie, a 19 procent ukraińskie. Co więcej, 60 procent badanych uważa, że możliwości zapewnienia sobie wygodnego życia są lepsze w Europie, podczas gdy 26 procent wskazuje na Ukrainę. Z kolei 54 procent osób uważa, że łatwiej jest znaleźć pracę w Europie, w porównaniu do 30 procent, którzy uważają, że na Ukrainie jest to prostsze.

Mimo ogólnie pozytywnej oceny warunków życia w Europie tylko 13 procent ukraińskich emigrantów wyraża uczucie dyskomfortu związane z nowym miejscem zamieszkania. Natomiast aż 85 procent cieszy się komfortowymi warunkami.

Infrastruktura europejska również cieszy się uznaniem wśród obywateli Ukrainy. Wysoko oceniane są drogi oraz system transportowy. Ponadto system szkolnictwa wyższego w Europie jest postrzegany jako atrakcyjny, co stanowi istotny argument dla rodzin z dziećmi w wieku akademickim, planujących kontynuację edukacji na uniwersytetach. Jednakże edukacja na poziomie szkolnym i przedszkolnym nie jest oceniana tak wysoko, jak w przypadku ukraińskich instytucji.

Czy Ukraińcy planują powrót do kraju po wojnie?

Wśród obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w wyniku konfliktu zbrojnego, istnieje znaczna grupa osób, które wyrażają chęć powrotu do ojczyzny po zakończeniu działań wojennych. Motywacja do powrotu jest często związana z głębokim przywiązaniem emocjonalnym do miejsca urodzenia i wychowania, co jest szczególnie widoczne wśród osób, które przekroczyły 35. rok życia. Dla nich, mimo możliwości osiągnięcia sukcesu za granicą, własny kraj pozostaje niezastąpionym domem.

Młodsze pokolenie Ukraińców wykazuje większą elastyczność w adaptacji do nowych warunków życia poza granicami swojego kraju. Dzięki szybszemu przyswajaniu języka obcego i łatwiejszemu nawiązywaniu nowych znajomości, ich integracja w nowym środowisku przebiega sprawniej. Niemniej jednak niezależnie od wieku, niepewność dotycząca czasu zakończenia konfliktu wpływa na decyzje o ewentualnym powrocie. Im dłuższy okres pobytu za granicą, tym większa szansa na przyzwyczajenie się do życia w nowym miejscu.

Badania opinii publicznej wśród Ukraińców na temat stałego osiedlenia się poza granicami kraju wykazały podzielone opinie. Połowa respondentów stanowczo zaprzeczyła takiej możliwości, podkreślając swoje przywiązanie do ojczyzny. Druga połowa wyraziła chęć pozostania na emigracji, jednak ich odpowiedzi nie były jednoznaczne, oscylując między „raczej tak” a „raczej nie”. Warto zauważyć, że pragnienie pozostania za granicą nie zawsze idzie w parze z realną możliwością zrealizowania tego planu.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na decyzję o powrocie jest sytuacja osób, które straciły swoje domy w wyniku działań wojennych. Dla nich możliwość powrotu do kraju jest uzależniona od wsparcia ze strony państwa, które powinno zapewnić odpowiednie programy pomocy. Obywatele ci potrzebują zapewnienia podstawowych warunków do życia, takich jak zatrudnienie, mieszkanie i bezpieczeństwo. Tylko wtedy będą mogli podjąć świadomą decyzję o swojej przyszłości.

Zostaw komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany