контакт

BDM Group Daniel Dziewit & BDM Edukacja sp z o.o. S.C.

ul. Piekarska 50/2c
43-300 Bielsko-Biała

tel.      +48  73 503 21 57

 info@pracadlaukrainy.pl-zapytania ogólne

kursy@pracadlaukrainy.pl-w sprawie kursów
 
promocja@pracadlaukrainy.pl-w sprawie promocji i reklamy