ФІнансова допомога українцям в Польщі\Pomoc finansowa dla Ukrainców w Polsce

Власники Карт Поляка, які планують залишитися жити і працювати в Польщі,  відтепер мають можливість звернутись до Воєвудського відділення з проханням про фінансову допомогу. Вже від 1 січня діє новий закон, який підтримує українців в Польщі, пише агенція IAR.

Така фінансова допомога буде виплачуватись 9 місяців, як власнику Карти Поляка, так і членам його родини, які живуть поруч з ним в Польщі.

Єдина вимога, заява на отримання допомоги має бути написана після 1 січня 2017.

В даний час Карту Поляка має близько 180 тисяч. іноземців. Цей документ підтверджує приналежність до польської нації, і видається з 2008 року особам польського походження, які проживають на даний час в 15 країнах колишнього Радянського Союзу.

Генеральне консульство Польщі в Києві повідомляє, що кількість виданих Карт Поляка з кожним днем поступово збільшується.

 

 

Foto: http://static.prsa.pl/

Właściciele Kart Polaka, którzy planują zostać w Polsce, mają teraz możliwość złożenia  wniosku  o przyznanie pomocy. Wsparcie  finansowe Ukraińców  mieszkających w Polsce będzie możliwe dzięki  nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie 1 stycznia.

Wniosek można składać w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Warszawie lub w jego oddziałach w innych miastach.

 Taka pomoc będzie wypłacana maksymalnie przez 9 miesięcy, zarówno właścicielowi Karty Polaka, jak i najbliższym członkom jego rodziny, którzy znajdują się w Polsce.

Obecnie Kartę Polaka posiada około 180 tys. cudzoziemców. Dokument ten potwierdza przynależność do narodu polskiego. Wydawany jest od 2008 roku osobom polskiego pochodzenia, mieszkającym w 15 krajach byłego Związku Radzieckiego.

Według  informacji Konsulatu Generalnego  RP w Kijowie liczba wydanych Kart Polaka stopniowo rośnie.

 

Foto:http://lifepoland.com.ua/