Aktualności


Jak wyjechać na Ukrainę? \Виїзд в Україну?

Info dla Polaków. Ważne. \ Інформація для поляків. Важливо!
Zobacz więcej

Ile w pociągu \ Скільки часу в поїзді?

150 zł w Pendolino\ 150 злотих за Пендоліно
Zobacz więcej

Українська гривня підтримує Краків\ Ukraińska grywna wspiera Kraków

Zobacz więcej